Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz
polisa nr 724-19-606-00000404
suma ubezpieczenia 10000 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDSZKOLE NR 11
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png