Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA
polisa nr 908560419732
zakres ubezpieczenia: podstawowe na sumę 8000 zł
 centrum alarmowe całodobowo 801311311lub 601311311
PRZEDSZKOLE NR 11
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png