Skąd się bierze nadpobudliwość?  

     Kiedy dziecko ma tendencję do nieodpowiedniego zachowania, szybko traci kontrolę nad emocjami, bywa agresywne, jest często rozkojarzone, często coś gubi, zapomina o codziennych czynnościach przyczyną tych problemów może być AAD (attention deficyt disorder - zespół deficytu uwagi) bądź ADHD (attention deficyt hyperactivity disorder, czyli AAD z nadaktywnością - zespół nadpobudliwości psychoruchowej).Bardzo często problem ten bywa niezdiagnozowany  a dzieci takie postrzegane są przez społeczeństwo jako niegrzeczne i nie dostosowane do życia. Powodem tego może być nasza mała wiedza o AAD i ADHD a dzieje się tak, ponieważ przyczyna powstawania tych zaburzeń nie jest znana.

     Zachowanie dzieci z AAD czy ADHD, wynika przede wszystkim z niezrozumienia takich  pojęć jak: zmiana, przyczyna, efekt, przed, po, czas, następstwo, porządek, nieporządek. Dziecko takie ma   zaburzony obraz siebie w stosunku do innych ludzi i nie zrozumie polecenia nauczyciela, że musi czekać na swoją kolej, bo w jego umyśle nie funkcjonują pojęcia takie jak "czekać" czy "kolej", związane z pojęciem czasu.

     Przyczyną nadaktywności dzieci z ADHD może być najczęściej nuda, ale może też nią być ciekawość, poczucie lęku czy zagubienia. Te stany właśnie powodują wprawianie się dziecka w stan dezorientacji - nuda powoduje ucieczkę w świat wirtualny, ciekawość - konieczność natychmiastowego zbadania. Dzieci cierpiące na nadpobudliwość oraz brak koncentracji są bowiem bardzo wrażliwe na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Zachowania takie są klasyfikowane jako niewłaściwe ukierunkowanie, czy też ruchomość uwagi. Bowiem dziecko z AAD w rzeczywistości cierpi nie na brak uwagi, lecz na jej nadmiar, który musi rozładować na całe otoczenie. Jest także odwrotna strona niewłaściwego ukierunkowania uwagi, obserwowana przez wielu rodziców dzieci z AAD: dziecko potrafi tak silnie skoncentrować się na pochłaniającej jego uwagę czynności, że nie docierają do niego żadne sygnały ze świata zewnętrznego.

     Są jeszcze dwa elementy, które dopełniają przyczyny braku koncentracji i nadpobudliwości. Jest to zaburzenie poczucia czasu oraz zaburzenie poczucia równowagi i ruchu. Dziecko takie ma więc wrażenie, że ma więcej czasu niż inni ludzie i ten dodatkowy czas wypełnia większą aktywnością. Zaburzenie poczucia równowagi i ruchu ma związek ze stanem dezorientacji. Kiedy pojawia się dezorientacja, równowaga zostaje zachwiana: jeżeli siedzimy, to mamy wrażenie, że się poruszamy; jeżeli się poruszamy, wydaje się, że siedzimy w miejscu lub poruszamy się szybciej lub wolniej niż w rzeczywistości. Stąd właśnie bierze się przyczyna nadpobudliwości.  
   Na pocieszenie jednak powiem, że opracowano wiele skutecznych metod terapii, które bardzo pomagają dzieciom z ADHD. Metody te, polegające na opanowaniu umiejętności przywracania orientacji oraz na przywróceniu odpowiedniego poczucia czasu i równowagi pozwalają osobom z problemem braku koncentracji i nadpobudliwością na ujarzmienie  problemów i prowadzenie normalnego życia :) 
 
 
PRZEDSZKOLE NR 11
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png