RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 
/grafiki/rozklad.jpg 
 
6.00 – 8.30      Schodzenie się dzieci. Rozmowy na temat dziecięcych nastrojów.
                        Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach,
                        prace porządkowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, j. angielski,  religia
                        (w wybrane dni, wg harmonogramu).
8.30 – 8.40      Zabiegi higieniczne, przygotowania do śniadania.
8.40 – 9.00      Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
9.00 – 9.15      Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9.15 – 10.15    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o program „Dziecko w swoim żywiole” wyd.
                        Nowa Era, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
10.15 – 11.45  Zabawy ruchowe. Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery,
                        wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia dowolne wg zainteresowań
                        dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela.
11.45 – 12.00  Czynności porządkowe i higieniczne – przygotowania do obiadu.
12.00 – 12.30  Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
12.30 – 12.40  Czynności higieniczne po obiedzie.
12.40 – 13.45  Relaksacja, muzykoterapia, kwadrans z bajką. Praca indywidualna,
                        zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach,
                        zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
13.00 – ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI, PRZECHODZENIE DO GRUP ZBIOROWYCH.
13.45 – 14.00   Czynności porządkowe i higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.30   Podwieczorek.
14.30 – 16.00   Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna,
                         zabawy w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy dowolne według
                         zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
 

 

PRZEDSZKOLE NR 11
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png