RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 
/grafiki/rozklad.jpg 
 
6.00 – 8.30      Schodzenie się dzieci. Rozmowy na temat dziecięcych nastrojów.
                        Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach,
                        prace porządkowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, j. angielski,  religia
                        (w wybrane dni, wg harmonogramu).
8.30 – 8.40      Zabiegi higieniczne, przygotowania do śniadania.
8.40 – 9.00      Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
9.00 – 9.15      Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9.15 – 10.15    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o program „Dziecko w swoim żywiole” wyd.
                        Nowa Era, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
10.15 – 11.45  Zabawy ruchowe. Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery,
                        wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia dowolne wg zainteresowań
                        dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela.
11.45 – 12.00  Czynności porządkowe i higieniczne – przygotowania do obiadu.
12.00 – 12.30  Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
12.30 – 12.40  Czynności higieniczne po obiedzie.
12.40 – 13.45  Relaksacja, muzykoterapia, kwadrans z bajką. Praca indywidualna,
                        zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach,
                        zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
13.00 – ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI, PRZECHODZENIE DO GRUP ZBIOROWYCH.
13.45 – 14.00   Czynności porządkowe i higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.30   Podwieczorek.
14.30 – 16.00   Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna,
                         zabawy w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy dowolne według
                         zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
 

 

PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 
Skrzynka pocztowa
ePUAP/p11zabrze/skrytka
 
 
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png