PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

rok szk. 2021/2022

                    Lp. 
TEMATY I RODZAJ WSPÓŁPRACY
 
TERMIN
1
Kontynuacja indywidualnych spotkań z rodzicami w
celu informowania ich o trudnościach, sukcesach
dziecka
 
Cały rok
2
Zachęcanie rodziców do współpracy z
przedszkolem.
 
Cały rok
3
Współudział rodziców w przygotowaniu uroczystości, imprez przedszkolnych.
 
Cały rok
4
Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

 
Cały rok
5
Współpraca z Radą Rodziców
 
Cały rok
6

Kontynuowanie zwyczaju spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych
 
 VIII
7
            
 
Sekcja sportowa - Górnik Zabrze
 
 Cały rok
8
Współpraca z Biblioteką Miejską
 
Cały rok
9  
Kontynuacja współpracy z PPP
 
 
Cały rok
10
Kontynuacja współpracy ze schroniskiem dla
zwierząt – wirtualna adopcja psa
 
Cały rok
11
Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 
Cały rok
12
Kontynuacja współpracy z DPS – prezentacja
programów artystycznych
 
XII/!
13
Sekcja sportowa – Górnik Zabrze
 
 
Cały rok
14
"Aleja Aniołów" - składanie życzeń świątecznych z wręczaniem kartek
 
 
Cały rok
15
Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Zabrze
 
 
Cały rok
16
Współpraca z Komendą Policji
 
Cały rok
17
Współpraca ze Strażą Miejską w Zabrzu
 
 
Cały rok
18
Współpraca ze Strażą Pożarną
 
 
Cały rok
PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 
Skrzynka pocztowa
ePUAP/p11zabrze/skrytka
 
 
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png