PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

rok szk. 2019/2020

                    Lp. 
TEMATY I RODZAJ WSPÓŁPRACY
 
TERMIN
                   1
Kontynuacja indywidualnych spotkań zrodzicami w
celu informowania ich o trudnościach, sukcesach
dziecka
 
Cały rok
                  2
Zachęcanie rodziców do współpracy z
przedszkolem.
 
Cały rok
                  3
Włączanie rodziców w organizację uroczystości
przedszkolnych.
 
Cały rok
                  4
Kontynuowanie zwyczaju spotkań adaptacyjnych
dla dzieci nowo przyjętych.
 
VIII
                  5
Kontynuacja współpracy ze Szkołą Podstawową
nr 5, ze Szkołą Podstawową nr 7 oraz ze Szkołą
Podstawową nr 37 w Zabrzu
 
Cały rok
                  6
Współpraca z Księgarnią – organizacja kiermaszu
książki
 
Wg potrzeb
                  7
Kontynuacja współpracy z PPP
 
 
Cały rok
                  8
Kontynuacja współpracy ze schroniskiem dla
zwierząt – wirtualna adopcja psa
 
Cały rok
                  9
Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem
„Nasz Dom”
 
Cały rok
                10
Kontynuacja współpracy z DPS – prezentacja
programów artystycznych
 
I/II
                11
Sekcja sportowa – Górnik Zabrze
 
 
Cały rok
                12
Szyb Maciej – sekcja taneczna i wokalna
 
 
Cały rok
                13
Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Zabrze
 
 
Cały rok
                14
Współpraca z Komendą Policji w ramach inicjatywy
przedszkola - „Karta rowerowa”.
 
V
                15
Współpraca ze Strażą Miejską w Zabrzu
 
 
Cały rok
                16
Współpraca ze Strażą Pożarną
 
 
Cały rok
PRZEDSZKOLE NR 11
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png