Organizacja pracy Przedszkola nr 11 w Zabrzu


Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 16:00.

Oddziały przedszkolne

Posiadamy aktualnie 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Praca dydaktyczno- wychowawcza z dziećmi

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów nauczania i wychowania (MEN). Praca dydaktyczno- wychowawcza  zgodna jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy  i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przychodzenie do Przedszkola

Ze względu na rozkład dnia w Przedszkolu dzieci przychodzą do godziny 8.30.

Odbieranie dzieci

Dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby upoważnione do tego przez rodziców i zapisane w Karcie Dziecka. Osoba odbierająca dziecko powinna być pełnoletnia. Osobom pod wpływem alkoholu- dzieci nie będą wydawane. Odbieranie dzieci odbywa się zgodnie z zdeklarowanymi przez rodziców godzinami. W przypadku późniejszego odbioru dziecka z przedszkola, będzie naliczana dodatkowa odpłatność.

Odzież

Dzieci powinny być ubrane w wygodne i praktyczne ubranka oraz  mieć wygodne obuwie na zmianę. Wskazane jest wyposażenie dziecka , zwłaszcza młodszego  w "rezerwowe" ubranka do ewentualnego przebrania.

Zabawki

W naszym przedszkolu obowiązuje jeden dzień w tygodniu (PIĄTEK), ogłoszony Dniem Zabawek. Tego dnia i tylko tego-dzieci mogą przynieść ze sobą do przedszkola swoją ulubioną zabawkę, układankę lub grę stolikową. Za przyniesione zabawki (za zgodą rodzica)  przedszkole  nie ponosi odpowiedzialności.

Chore dzieci

Dzieci:  zakaźnie chore, z gorączką nie są przyjmowane do Przedszkola. Bardzo prosimy o telefoniczne zgłoszenie choroby zakaźnej. Od dziecka powracającego po chorobie zakaźnej wymagamy zaświadczenia od lekarza że dziecko jest zdrowe. Na terenie przedszkola nie są podawane dzieciom żadne leki, nawet te przyniesione przez rodzica z domu.

Rodzice

Mile widziane jest aktywne uczestnictwo rodziców w życiu Przedszkola. Zapraszamy do udziału w imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, wyjściach, wycieczkach plenerowych, przedsięwzięciach przedszkolnych, konkursach. Liczymy na Państwa wszechstronną pomoc !

Odpoczynek

Dzieci po obiedzie mają możliwość wyciszenia się, słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczyciela.

Nieobecność dziecka w przedszkola

Rodzice dzieci 6-cio letnich każdą dłuższą nieobecność dziecka ( powyżej 5 dni ) mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności.
 
PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 
Skrzynka pocztowa
ePUAP/p11zabrze/skrytka
 
 
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png