KALENDARZ WYCIECZEK I SPACERÓW

rok szk. 2021/2022

                       
LP.
MIEJSCE DOCELOWE WYCIECZK
CEL WYCIECZKI
TERMIN
1
Wyjazd do Multikina w Zabrzu.
» utrwalanie zasad
bezpieczeństwa oraz
kulturalnego
zachowania się w
miejscach publicznych
 
wg potrzeb
2
Wyjazd do Teatru Nowego
w Zabrzu
» utrwalanie zasad
bezpieczeństwa oraz
kulturalnego
zachowania się w
miejscach publicznych
 
wg potrzeb
3
Spacery w okolicach przedszkola, na najbliższe skrzyżowanie
» prowadzenie obserwacji przyrodniczych, utrwalenie zasad obowiązujących podczas wycieczek, utrwalnie zasad ruchu drogowego
 
wg potrzeb
4
Wyjazd do sali zabaw „Czary Mary”
w Gliwicach
» utrwalanie zasad
bezpieczeństwa oraz
kulturalnego
zachowania się w
miejscach publicznych
 
wg potrzeb
5
„Mikołajki” – wyjazd do hali „MOSIR” w Zabrzu
» utrwalanie zasad
bezpieczeństwa oraz
kulturalnego
zachowania się w
miejscach publicznych
 
       XII
6
Wycieczki do pobliskich zakładów pracy
» poznanie specyfiki niektórych zawodów
 
wg potrzeb
7
Spacer w Ogrodzie Botanicznym
» poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat roślin
 
wiosna
8
Wyjście na stadion „Arena” w Zabrzu
» zwiedzenie stadionu
 
        IV/V
9
Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
» utrwalanie zasad
bezpieczeństwa oraz
kulturalnego
zachowania się w
miejscach publicznych
 
        VI
PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 
Skrzynka pocztowa
ePUAP/p11zabrze/skrytka
 
 
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png