HISTORIA
 /grafiki/tenor.gif
 
Początki naszego przedszkola sięgają roku 1946, kiedy to przedszkole mieściło się w budynku II LO przy obecnej ulicy Piłsudskiego. W przedszkolu utworzone były wtedy 3 liczne grupy.
Przepełnione grupy, tzw. „wyż demograficzny” oraz starania o nowe lokum wprowadziły przedszkole na „nową drogę”.
Od 20 lipca 1979r, w przeddzień Święta 22 lipca, rozpoczyna się nowy rozdział w życiu przedszkola nr 11.To właśnie tego dnia jak czytamy w kronice: „w międzynarodowym Roku Dziecka, w roku doniosłego jubileuszu 35 lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, społeczeństwo Zabrza przekazało nowy budynek przedszkola przy ul. Fredry z życzeniami, aby jak najlepiej służyło zabawie i wychowaniu”.
W uroczystościach uczestniczyło wiele „osobistości” między innymi ówczesny prezydent Zabrza i sekretarz KW PZPR, władze oświatowe, partyjne oraz delegacja węgierska.
 
Wybudowany budynek mieścił w sobie 4 oddziały oraz dużą salę gimnastyczną. Każdy oddział posiadał swoją łazienkę i mały pokoik, który służył do przechowywania pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, a w oddziałach na parterze  służył jako przechowalnia pościeli i leżaków. Ponadto przedszkole posiadało dużą szatnię dla dzieci oraz hol dla rodziców odbierających dzieci. Nowe przedszkole stwarzało doskonałe warunki do pracy z dziećmi, a dzieciom do zabawy i nauki.
Przedszkole w pierwszym roku istnienia na nowym miejscu liczyło 4 oddziały, piąty znajdował się w dawnym budynku, czyli w II LO.
Od 1981 roku z powodu ciągle zwiększającej się liczby dzieci kosztem likwidacji sali gimnastycznej utworzono piąty oddział przy ul. Fredry.
W latach 2001 – 2011 przedszkole zmienia się wewnątrz i zewnątrz. To czas remontów (łazienek, sal, wymiany parkietów, okien, drzwi) i wymiany sprzętów i pomocy dydaktycznych na nowe.
 
Zmiany następują też w otoczeniu przedszkola wycięte zostaje drzewo przy wejściu do budynku jego miejsce zajmują iglaki, zazieleniany jest cały ogród.
Obecnie przedszkole to przyciągający już z zewnątrz swoim wyglądem budynek ze wspaniałym zapleczem. A wokół  zadbany zielony, ogrodzony i  zapewniający bezpieczną zabawę ogród  przedszkolny.
 
 
PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 
Skrzynka pocztowa
ePUAP/p11zabrze/skrytka
 
 
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png