„Czytamy dzieciom w domu i w przedszkolu”

„… książki są pokarmem nie tylko dla intelektu, ale i dla psychiki…
… nawyk czytania i miłość do książek musi powstać w dzieciństwie…”
W planowaniu działań edukacyjnych przedszkola wiele czasu przewiduje się na wprowadzenie dziecka w świat literatury. Kontakt z książką nie jest naturalną potrzebą dziecka, jak np. różne formy jego aktywności poznawczej, werbalnej czy zabawowej. Potrzebę tę w dziecku musimy wzbudzić sami w trakcie procesu wychowawczego. Dlatego to od nas nauczycieli i rodziców zależy, czy potrafimy mimo atrakcyjności powszechnie dostępnej telewizji rozbudzić zainteresowanie książką i przygotować je do tego, by kontakt z literaturą stał się niezbędny. Kontakt z książką daje bowiem możliwość obcowania ze światem wartości, jakie niesie literatura.
Czytanie książek pozwala na swobodną grę wyobraźni niż kontakt z telewizją czy komputerem. Może pozytywnie wpływać na rozwój uczuć, lepsze zrozumienie innych ludzi, a zarazem tworzenie obrazu samego siebie. Bohaterowie utworów mogą dostarczać pozytywnych wzorów zachowań. Dzieci zdobywają z książek wiedzę o przedmiotach, ludziach, zwierzętach, roślinach. Czytanie stwarza korzystne warunki do rozwoju myślenia. Dziecko nabywa umiejętności porównywania, wnioskowania, uogólniania, posługiwania się pojęciami określanymi słowem.
Głośne czytanie spełnia ponadto ważną rolę w kształtowaniu mowy dziecka. Nie tylko wzbogaca słownik, lecz uczy prawidłowego formułowania myśli, budowy zdań, kształcone są podstawowe funkcje słuchowe, jest bardzo ważne dla rozwoju uczuciowego. Dziecko powinno przeżywać zarówno niepowodzenia, jak i radość.
Dzieci, które  zostały w sposób ciekawy wprowadzone w świat książek odpowiadających dziecięcym zainteresowaniom i potrzebom będą ich szukały później same, wbrew twierdzeniom, że zanika kultura czytelnicza na rzecz obrazu. Nie pozbawiajmy dziecka korzyści jakie niesie głośne czytanie. Należy pamiętać, że książki są pokarmem nie tylko dla intelektu, ale i dla psychiki. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Czytanie rozwija dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy.
Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności, jest ono proste i dzieci je uwielbiają.
Badania naukowe dowodzą, że głośne czytania:
 • Buduje mocną więź emocjonalną między rodzicami i dziećmi
 • Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa
 • Niezwykle stymuluje rozwój mózgu
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną, rozbudowuje słownictwo
 • Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie
 • Rozbudza zainteresowania, rozwija pamięć i wyobraźnię
 • Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię
 • Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne
 • Buduje samo uznanie- dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne
 • Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i pisaniu
 • Chroni przed uzależnieniem od telewizji i absorbowania z niej negatywnych wzorców
 • Uczy nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów
 • Kształtuje nawyk czytania na całe życie
 • Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka
Jak czytać dziecku:
 • Czytać codziennie przez 20 minut
 • Wybierać wyłącznie książki ciekawe i wartościowe dla dziecka
 • Reklamować czytanie własnym przykładem
Rodzicu!
„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, obok okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji” (Jim Trelease)
PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU
 
Wizją naszego przedszkola jest
„Przedszkole przyjazne rodzinie”
KONTAKT
 
ul. A. Fredry 21
tel. 32 271 37 84
e-mail. przedszkole@p11.zabrze.pl
 
Skrzynka pocztowa
ePUAP/p11zabrze/skrytka
 
 
 /grafiki/sekap.jpg/grafiki/umzabrze.png/grafiki/bip.png